Aflevér rigtigt på genbrugspladsen

NORFORS' sorteringsvejledning kan hjælpe dig med at sortere dit affald rigtigt, så du ved hvilke containere dit affald skal afleveres i. Det store nummer samt beskrivelsen af affaldstype, f.eks. “Jern og metal" er angivet på skilte ved alle containere. Så hold øje med dem, når du besøger genbrugspladsen. God fornøjelse - og tak fordi du sorterer dit affald.

 

Sådan bruger du sorteringsvejledningen

Skriv det aktuelle affaldsemne i søgefeltet. Så vil du få vist hvilket containernummer og -type, dit affald skal afleveres i. Vær opmærksom på, at mens du skriver, vil der blive vist forslag på affaldsemner i et felt lige under søgefeltet. Blev dit affaldsemne ikke fundet, kan du foreslå, at det bliver tilføjet. Så er du med til hele tiden at forbedre vejledningen - til stor hjælp for alle andre borgere.

Aflevér rigtigt på genbrugspladsen

NORFORS' sorteringsvejledning kan hjælpe dig med at sortere dit affald rigtigt, så du ved hvilke containere dit affald skal afleveres i. Det store nummer samt beskrivelsen af affaldstype, f.eks. “Jern og metal" er angivet på skilte ved alle containere. Så hold øje med dem, når du besøger genbrugspladsen. God fornøjelse - og tak fordi du sorterer dit affald.

 

Sådan bruger du sorteringsvejledningen

Skriv det aktuelle affaldsemne i søgefeltet. Så vil du få vist hvilket containernummer og -type, dit affald skal afleveres i. Vær opmærksom på, at mens du skriver, vil der blive vist forslag på affaldsemner i et felt lige under søgefeltet. Blev dit affaldsemne ikke fundet, kan du foreslå, at det bliver tilføjet. Så er du med til hele tiden at forbedre vejledningen - til stor hjælp for alle andre borgere.

Sorteringsvejledning
Containere
Containeroversigt
1
Småt brændbart
2
Stort brændbart
3
Fjedermøbler
10
Beton
11
Gasbeton og uglaseret tegl
12
Gips
13
Asfalt
15
Planglas
16
Stor hård plast
20
Jord og sten
22
Haveaffald
26
Rødder og stød
30
Keramik, porcelæn og stentøj
31
Eternit og ikke støvende asbest (Max 20 plader)
32
Deponi
33
Imprægneret træ
40
Jern og metal
41
Plastflasker og dunke
42
Plastfolie
43
Papir
44
Pap
45
Flasker og glas
46
Dæk med og uden fælge
47
Rent træ
48
Akkumulatorer/batterier
49
Kabler
50
Store husholdningsapparater
51
Kølemøbler
52
Små husholdningsapparater
53
Skærme og monitorer
60
Farligt affald
61
Lyskilder
62
Batterier
Vi modtager ikke..
1
Småt brændbart
Bjørneklo-planter // Bøger // Flyvehavre // Gulvtæpper // Gummi // Halm // Hynder // Ingen genstande over 100×50×50 cm // Ingen kompakte dele over 100x20x20 cm // Klude // Plast, øvrigt plastaffald // Plastbelagte papirvarer/papvarer // Polystyren (flamingo) // Savsmuld // Skumgummi // Små møbler med stof // Tapet
2
Stort brændbart
Asfaltpap // Borde med kakler // Elmesyge træer // Gulvtæpper // Landbrugsfolier, urene // Linoleum // Møbler (med stof/polstring) // Plastkofangere og spoilere // Skumgummi, madrasser // Vinduer og døre med glas
3
Fjedermøbler
Boxmadrasser // Madrasser // Springmadrasser
10
Beton
Beton // Betonfliser
11
Gasbeton og uglaseret tegl
BEMÆRK: Der må ikke være glaserede teglsten i mellem // Letbeton // Mursten // Puds // Uglaseret tegl
12
Gips
Gips // Gipsplader // Gipsrester
13
Asfalt
Asfalt
15
Planglas
Bilruder // Døre med glas // Hærdet glas // Planglas // Rudeglas // Skår (glas) // Thermoruder // Vinduer
16
Stor hård plast
Baljer // Dunke // Døre af PVC // Havemøbler // Kloakbrønde // Kloakrør // Nedløbsrør // Nedløbsrør // Plastbakker fra kød, frugt og grønsager // Plastbægre // Plastbøtter // Plastdunke // Plastflasker // Plastlegetøj // Plastrør, PVC // PVC lister, hårde // Rør // Spande uden metalhank // Tagplader // Tagrender // Tagrender, PVC // Tøjkurve // VVS-rør
20
Jord og sten
Grus, rent // Græstørv // Jord // Sand // Sten
22
Haveaffald
Blomster // Buske // Grenaffald // Græs // Grøntsagsaffald // Haveaffald // Hækafklip // Løv/blade // Træer, små // Ukrudt
26
Rødder og stød
Store rødder // Træstammer // Træstød
30
Keramik, porcelæn og stentøj
Fliser, klinker (glaserede) // Håndvaske // Keramik // Kloakrør, ler (glaseret) // Porcelæn // Tegl (glaserede) // Toiletter // Urtepotter (glaserede) // VVS -sanitet // WC-kummer
31
Eternit og ikke støvende asbest (Max 20 plader)
Asbest // Bremseklodser (asbestholdige) // Eternit // Eternitplader (asbestholdige) // Facadeplader // Tagplader (asbestholdige) // Vægplader (asbestholdige)
32
Deponi
Aske // Bassinfolie (PVC) // Cement // Fugemasse pulver // Haveslanger // Ildfaste fade // Isolering (glasuld og stenuld) // Mursten, fra skorstene og ikke rene brokker // Mørtel // Persienner (PVC) // PVC, blød // Spejle // Spånplader - med PVC-belægning // Vinyl
33
Imprægneret træ
Imprægneret træ // Sveller // Telefonmaster // Vinduesrammer - imprægneret
40
Jern og metal
Aluminium // Barnevogne // Bly, metallisk // Bremseklodser (uden asbest) // Cykler // Fælge // Græsslåmaskiner // Havemøbler (jern) // Indbo (jern og metal) // Jern // Konservesdåser, tomme // Maskindele // Metaldele // Nedløbsrør (stål) // Nedløbsrør (zink) // Persienner (metal) // Rustfrit stål // Rør // Smedejern // Støbejern // Stål // Ståltromler, tomme // Tagrender (stål) // Tagrender (zink) // Zink
41
Plastflasker og dunke
BEMÆRK: Plastflasker og dunke skal være uden låg og uden indhold. Ikke faremærkede emballager // Plastdunke // Plastemballager // Plastflasker
42
Plastfolie
Folie, klar // Indpakningsplast // Krympefolie (PE), rene // Landbrugsfolie, rene // Plast, farvet // Plast, Polyethylen (PE), folie, rene
43
Papir
Aviser // Brochurer // Papir // Telefonbøger // Tryksager // Ugeblade
44
Pap
Bølgepap // Karton // Karton, brunt // Pap // Papkasser // Paprør // Æggebakker
45
Flasker og glas
Emballageglas // Flasker // Glas // Glasskår // Spiritusflasker // Vinflasker
46
Dæk med og uden fælge
Bildæk // Dæk // Dæk fra større køretøjer
47
Rent træ
Bjælker (træ) // Brædder (træ) // Gulvbrædder (træ) // Lægter (træ) // Paller (træ) // Trædøre
48
Akkumulatorer/batterier
Fra biler // Fra havetraktorer // Fra motorcykler
49
Kabler
Elkabler // Kabler // Ledninger
50
Store husholdningsapparater
Komfurer // Opvaskemaskiner // Tørretumbler // Vaskemaskiner
51
Kølemøbler
Frysere // Kølemøbler // Køleskabe
52
Små husholdningsapparater
Antenneforstærkere // Bilradio // CD-afspillere // Clock-radio // Computerudstyr // Elektrisk legetøj // Elektronikskrot // Elektroniske produkter // Eltavler // El-værktøj // Emhætter // Forstærkere // Højttalere // Kameraer // Kopimaskiner // Microovne // Mobiltelefoner // Musikanlæg // PC’er // Printere // Radio- og telekommunikationsudstyr // Radioer // Regnemaskiner (elektron.) // Satellittunere // Støvsugere // Telefonanlæg // Transformatorer // Tunere // Tyverialarmer // Video
53
Skærme og monitorer
Bærbare computere // Computerskærme // Fjernsyn // Tablets // Tv-skærme
60
Farligt affald
Acetone // Algefjerner // Bekæmpelsesmidler // Benzin // Boreolie // Brandalarmer // Bremsevæske // Cellulosefortynder // Fiksérvæske // Fremkaldervæske // Friturefedt og andre fedtstoffer // Frostsikringsvæske // Fugepartoner // Gifte // Husholdningskemikalier // Hydraulikolie // Insektgift // Kemikalier // Klude, kemikalieforurenede // Knapcellebatterier // Koblingsvæsker // Kunstgødningsaffald // Kviksølvholdigt affald // Kølervæske // Lakrester // Maling // Mineralolie // NiCd-batterier // Olie // Oliefiltre // Opløsningsmidler // Pesticider // Petroleum // Silicone, uhærdet // Skæreolie // Smørefedt // Smøreolie // Spraydåser // Spriklervæske // Sprit // Sprøjtemidler // Syntetisk olie // Syrer // Termometre med kviksølv // Terpentin // Tjære // Tonerpatroner // Trykbeholdere // Trykfarve // Træbeskyttelsesmidler // Varme-transmissionsolie // Ætsende væsker
61
Lyskilder
Energisparepærer // Kviksølvholdige lyskilder // Lavenergipærer // Lysstofrør // Neonrør // Solarierør
62
Batterier
Alm. batterier // Genopladelige batterier // Knapbatterier
Vi modtager ikke..
Fyrværkeri
Mente du:

blev ikke fundet
Foreslå
til vores sorteringsguide
Tak for dit foreslag
ml@norfors.dk
Klik her for at se hvad der
må lægges i containeren...
Tilbage